19 feb 2013

Avfallshåndtering

Styret vil minne om at alle må følge kommunens regler for avfallshåndtering og sortering.

Det skal IKKE kastes papir, papp og aviser i avfallsbeholdere ved hver rekke. Dette SKAL og MÅ kun kastes i papircontainere borettslaget har i Kvernfaret og øverst i Lyseskrenten.