3 mar 2014

Beredskapsplan og branninstruks

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Som en del av Styrets lovpålagte arbeid med HMS, får alle andeler hvert år utlevert beredskapsplan og branninstruks.

vedlegg A

vedlegg B

Styret ber alle om å sette seg godt inn i hva dette medfører for den enkelte og vi anbefaler alle å henge disse opp i boenhetene. Vi minner om at HMS-planen i sin helhet er å finne på hjemmesiden.