Kildesortering

Styret oppfordrer beboerne til å kildesortere

Utvidet kildesortering - blå og grønne poser

Plastemballasje legges i blå poser og matavfall i grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer, og alt kastes i den vanlige søppeldunken.

Blå og grønne poser kan vi hente - gratis - på Rimi i Lysehagan, samt i alle andre matbutikker i bydelen.

Papir

Nær lekeplassen i Kvernfaret står en papircontainer på 8m3. I tillegg står en ny liten container på toppen av Lyseskrenten. De rekkene som har plass til det (innenfor gjerde/port), kan få sin egen papirdunk i tillegg til vanlig avfallsdunk. Dette fås ved å kontakte kommunen direkte. Vi håper med dette at alle som ønsker det, kan levere papir til gjenvinning.

Glass og Metall

Glass og metall leveres i beholdere nederst i krysset Lysehagan/Bærumsveien

Farlig avfall

Shell i Bærumsveien har mottak for maling, batterier og annet som ikke skal kastes med vanlig søppel.

Hageavfall

Beboere oppfordres til i størst mulig grad å kompostere hageavfall selv. Container for grønt-avfall kommer i forbindelse med vår-og høst-dugnad. Hvis man har store volumer å bli kvitt, anbefales det kommunale hageavfallsmottaket på Bygdøy. Styret minner om at dumping av hageavfall i skogholt og ned mot Lysakerelven IKKE er tillatt.

Du kan lese mer om kildesortering på renovasjonsetatens nettsider.