10 jun 2014

Kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget

Oslo, Bærum og Ringerike kommuner har samarbeidet om en felles kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. Planen skal sørge for bærekraftig og samfunnsøkonomisk bruk av vassdragets ressurser på tvers av kommunegrensene. Dette omfatter blant annet vern av natur- og kulturminneverdier, utøvelse av friluftsliv, bruk og vern av vann og vannflater, og en arealbruk for øvrig, som oppfyller vannforskriftens krav til økologisk og kjemisk status.

Planen skal sørge for bærekraftig og samfunnsøkonomisk bruk av vassdragets ressurser på tvers av kommunegrensene. Dette omfatter blant annet vern av natur- og kulturminneverdier, utøvelse av friluftsliv, bruk og vern av vann og vannflater, og en arealbruk for øvrig, som oppfyller vannforskriftens krav til økologisk og kjemisk status.

Se PDF