Kontakt Styret i Øraker Borettslag

Meldinger til styret sendes:

Postadresse:

Øraker Borettslag

v/ Styreleder Ole Erik Thingstad

Lyseskrenten 8

0383 Oslo

Epost:

oraker@styrerommet.net

Fakturaadresse til Øraker Borettslag:

Øraker Borettslag

OBOS Forvaltning

Postboks 6666

0129 Oslo

Styret i Øraker Borettslag 2015/2016

Styreleder

Ole Erik Thingstad - 957 98 285 - erikth30@hotmail.com

Styremedlem

Constanze von Essen - constanzebischoff@gmail.com

Styremedlem

Kjetil Berge - 982 93 684 - kberge@cisco.com

Styremedlem

Kristina Skåden - 952 26 690 - erikth30@hotmail.com

Styremedlem

Morten Brinchmann - 915 77 737 - morten@smule.no

Varamedlem

Magnus Svensson - magnus@thunesecurity.no

Varamedlem

Elin Hellem - elinhellem@hotmail.com