Lysakervassdragets venner

Nyhetsbrev 2012

Lysakervassdragets venner (LVV) er "en lokal forening som arbeider for å fremme en helhetlig forvaltning av elvene, bekkene og de grønne kantsonene som drenerer mot Lysakerfjord."

Du kan lese deres (november) Nyhetsbrev her

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrev fra Lysakervassdragets venner så kan du gjøre det på deres hjemmesider: http://www.lvv.no

eller ta kontakt via e-post: fodnytt@lvv.no