1 apr 2016

RUSK OG RASK I ØRAKER BORETTSLAG

Vi har fått inn en klage på at enkelte beboere oppover Lyseskrenten raker/legger rusk og rask og kvist fra hagen langsmed veien, uten og ta det opp igjen. Det er stygt og sjenerende for de andre som bor oppover der.

Dette har tidligere blitt meldt inn til styret og det har blitt sendt ut "oppfordring", uten at dette har hjulpet.

DET ER IKKE TILLATT Å LEGGE HAGEAVFALL LANGS VEIEN ELLER I SKOGKANTEN!

Dette gjelder ikke bare for Lyseskrenten, men også for Kvernfaret og Lysehagan.

Hageavfall skal til deponi. Dette må respekteres.

(Vårdugnaden blir nok en av de første helgene i mai, slik at vårt borettslag vil være pent til 17. mai. Da vil det som vanlig settes ut container for kvist og kvast. Samt vanlig avfall og småelektrisk).