10 jun 2014

Utbyggingsveileder for Øraker Borettslag 2014

Her er en hjelp til deg som planlegger å bygge om eller på din andel

Ansvarsfraskrivelse:

Denne veileder er ikke uttømmende eller forpliktende for styret eller borettslaget på noen måte. Den er ment som en starthjelp for den som går med ønske om å bygge på eller bygge om sin bolig.

Styret kan ikke gi tillatelser eller godkjenninger som overprøver avgjørelser i rette myndighet.

Den enkelte må være klar over at det kan foreligge endringer og presisering i hht lov og forskrift til enhver tid. Dette påligger den enkelte å sette seg inn i.

Last ned PDF .