10 jun 2014

Utvidelse av GET-avtale

På generalforsamlingen ble det bestemt at vi skulle utvide vår avtale med GET til også å inneholde bredbånd. Avtalen iverksettes fra 1. September i år.

Montører fra GET vil komme rundt til alle beboere med en GET Box Mini samt et modem. Dersom du i dag har en digital Getbox fra før, er det mulig å beholde denne. Dersom du har en PVR (boks med opptaksmulighet) vil man, som i dag, betale ekstra for denne.

Internetthastigheten som ble vedtatt på generalforsamlingen er 20/5 Mbps (Denne hastigheten gir en god opplevelse ved bruk av sosiale medier og streaming av musikk og video).

Økning i felleskostandene på bakgrunn av dette er 171 kroner. Om noen ønsker høyere hastighet bestilles dette direkte hos GET og faktureres direkte fra GET.

Prisene for oppgradering kan du finne i protokollen fra generalforsamlingen.