17 feb 2016

Varsel om innmeldingsfrist av saker til GENERALFORSAMLING 2016

Ordinær generalforsamling 2016 vil bli avholdt onsdag 6. april kl 18.00 i Ullern IF klubbhus.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være oversendt styret senest torsdag 25. februar.

Innkalling med saksliste vil bli sendt ut cirka 2 uker før generalforsamlingen. Det er kun saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.