3 mar 2014

VARSEL OM UTBEDRING AV PIPELØP

VARSEL OM UTBEDRING AV PIPELØP

Øraker Borettslag har fått pålegg fra Brann- og redningsetaten om utbedring av pipeløp og plassering av branncellevegg på loftet, etter sotbrannen i Lyseskrenten i høst.

Det ble da oppdaget konstruksjonsfeil der brannskillevegg på loftet er montert på de gamle feielukene. Dette utgjør en brannfare og må utbedres omgående. BRE vil ellers kunne ilegge fyringsforbud for hele borettslaget.

Feilen er kun registrert på de rekkene som er av type C (med pipeløp langsgående møneretningen). Dette berører i alt 32 enheter.

Klikk her for mer info.